Pokrok v signalizaci rostlinnými hormony

9.8.2009
kinetin, první cytokinin objevený roku 1955

Narozdíl od živočišných hormonů studovaných dnes již po staletí jsou rostlinné hormony stále na začátku systematického výzkumu. Počet známých rostlinných hormonů se zdvojnásobil za posledních patnáct let – známe nyní alexin, abscisovou kyselinu, cytokinin, gibbereliny, ethylen, brassinosteroidy, jasmonovou kyselinu, salicylovou kyselinu, oxid dusnatý a strigolaktony. Jsou známy i receptory většiny těchto hormonů. Nejnovější, poněkud překvapivé, objevy amerických vědců ukazují, že ve většině signálních drah rostlinných hormonů hraje zásadní úlohu dráha od ubikvitinu k proteasomu.

Odeslat komentář k článku "Pokrok v signalizaci rostlinnými hormony "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pokrok v signalizaci rostlinnými hormony " e-mailem

Diskuse/Aktualizace