Pokroky ve voňavkářství

26.4.2015
vznik a hydrolýza poloacetalu pro 2-fenylethanol

Novou metodu, jak postupně uvolňovat z parfémů voňavé alkoholy, vyvinuli H. Q. Nimal Gunaratne, Peter Nockemann a Kenneth R. Seddon z Queen's University of Belfast. Látky s příjemným arómatem jsou těkavé, takže bez stabilizátorů z vonných směsí uniknou příliš rychle. Belfastští chemici je naváží je na kationty v iontové kapalině pomocí poloacetalové vazby R-CH(OR)-OH, která vzniká reakcí aldehydů s alkoholy. V nepřítomnosti vody je vazba pevná a vůně se neuvolňuje. Jakmile se objeví voda, např. při vylučování potu, vazbu zhydrolyzuje a vonné alkoholy mohou uniknout. Na obrázku vidíme schéma těchto reakcí pro 2-fenylethanol vonící po růžích.

 
Odeslat komentář k článku "Pokroky ve voňavkářství "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pokroky ve voňavkářství " e-mailem

Diskuse/Aktualizace