Pokusy s lidským zárodkem

4.8.2017
Citace:
Hong Ma et al, Correction of a pathogenic gene mutation in human embryos, Nature, doi: 10.1038/nature23305
Zdroj
video

Genovou modifikaci lidské zárodečné buňky shlédneme na tomto videu. Americký genetický tým odstranil mutaci genu MYBPC3 v jedenáctém chromozomu, která způsobuje závažnou srdeční chorobu zvanou hypertrofická kardiomyopatie. Každému pětistému člověku způsobuje poruchy srdečního rytmu a vzácně vyústí v srdeční selhání. Použitá metoda CRISPR-Cas9 umožňuje provést zásah na přesně určeném místě genomu, což starší postupy neumožňují.

Modifikace započala souběžně s oplodněním zárodečné buňky. Práce s jednobuněčným zárodkem umožňuje překonat problém tzv.mozaicismu, tedy vzniku organismu tvořeného dvěma nebo více skupina buněk s odlišným genotypem. Obdobné předchozí experimenty na vícebuněčných zárodcích vedla ke vzniku embryí tvořených původními i geneticky modifikovanými buňkami, což z hlediska možného využití při genové terapie nemá smysl.

Video ukazuje průběh experimentu opačně. Nejprve proběhlo oplodnění a první fáze modifikace, což najdeme ve druhé části videa s titulkem M-phase injection. Osmnácti hodin po ní došlo na úvodní část videa s titulkem S-phase injection. Důvody, které vedly ke zveřejnění převráceného videa mi známy nejsou.

 
Odeslat komentář k článku "Pokusy s lidským zárodkem "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pokusy s lidským zárodkem " e-mailem

Diskuse/Aktualizace