Polní stanovení infarktu

30.5.2015

Jednoduchou, levnou a zajímavou metodu stanovení bílkoviny troponin I v krvi vyvinul tým prof. Sangmina Jeona z jihokorejské Pohangské vědecko-technologické univerzity. Z lékařského hlediska jde o důležité stanovení, protože přítomnost troponinu I v krvi je indikátorem poškození srdečního svalu, ke kterému dochází při infarktu myokardu. Jednoduchý test proveditelný v polních podmínkách může pomoci při léčení tohoto onemocnění, kdy je včasný zásah velmi důležitý. Základem nové analytické metody je nádobka, jejíž vnitřní stěny pokrývá protilátka, na kterou se váže na troponin I. Do analyzovaného vzorku krevní plasmy se přidají platinové nanočástice, na jejichž povrch je navázána stejná protilátka. Poté, co z ní vychytají přítomný troponin I, se modifikované nanočástice přenesou do analytické nádobky. Troponin I se naváže na modifikované stěny a platinové nanočástice se uvolní. Zároveň se do nádobky přidá peroxid vodíku. Rychlost jeho rozkladu na plynní vodík a kyslík je úměrná množství platinových nanočástic, které fungují jako katalyzátor. Nádobka je těsně uzavřena, takže tlak v ní narůstá úměrně množství rozloženého peroxidu. Ten odečítáme pomocí zavedené kapiláry s kapičkou inkoustu. Čím výš ji tlak v nádobce vytlačí nahoru, tím více bylo ve vzorku krevní plasmy troponinu I. Odečet se provádí po pěti minutách. Citlivost nové metody je 0,1 ng/ml, což je více než u konvenčního kolorimetrického laboratorního stanovení.

 
Odeslat komentář k článku "Polní stanovení infarktu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Polní stanovení infarktu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace