Polymer vodí teplo

9.3.2010

Tým prof. Ganga Chena z amerického MIT připravil pomalým tažením z taveniny tepelně vodivý polyetylen. Plasty patří mezi špatné vodiče tepla, protože nemají volné elektrony, na rozdíl od kovů, jež elektřinu i teplo vedou dobře. Při tomto způsobu se dlouhé makromolekuly polymeru uspořádají víceméně rovnoběžně. Tímto směrem vedou teplo podstatně lépe než v ostatních. Odvádění tepla jedním směrem by se mohlo uplatnit při chlazení malých zařízení, které se silně ohřívají, jako jsou např. procesory, anebo při získávání tepla ze slunečních kolektorů.

 
Odeslat komentář k článku "Polymer vodí teplo "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Polymer vodí teplo " e-mailem

Diskuse/Aktualizace