Postřeh pro nebezpečné bakterie

26.2.2012

Galektiny jsou proteiny vázající sacharidy s řadou funkcí uvnitř buňky i mimo ni. Hromadí se v cytosolu, který normálně neobsahuje komplexní cukry, takže se stávají primárními kandidáty jako receptory pro rozeznávání nebezpečí. Galektin 8 byl nyní identifikován jako hlásič chránící buňky proti bakteriální infekci. Váže se na sacharidy exponované na poškozených váčcích obsahujících bakterie a přivolává ubikvitin-vázající autofágní receptor NDP52, který vyčistí okolí od invazivních bakterií.

Odeslat komentář k článku "Postřeh pro nebezpečné bakterie "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Postřeh pro nebezpečné bakterie " e-mailem

Diskuse/Aktualizace