Posun nultého poledníku

2.9.2015
Letecký pohled na Královskou hvězdárnu v Greenwichi. Čárkovaná čára vyznačuje původní průběh nultého poledníku a plná čára současný, Imagery © 2014 Google Maps, Infoterra Ltd. & Bluesky

Podle dohody z roku 1884 procházel nultý (Greenwichský) poledník zaměřovacím křížem Airyho poledníkového kruhu Královské hvězdárny v britském Greenwichi. Poledníkový, též meridianový kruh je astronomický přístroj sloužící k přesnému určení průchodu hvězd místním poledníkem. Nicméně v současnost nultý poledník probíhá skoro 102 metrů východně. Způsobuje to rozdíl v určení kolmice při původních astronomických pozorováních a novém systému GPS. Původně se směr kolmý k povrchu určoval pomocí olovnice, tedy gravitačně. Přesný směr gravitace, která na ni působí, je dán i rozložením hmoty v okolí. Zjednodušeně řečeno, budete-li stát na úpatí velké hory, její přitažlivost nepatrně odkloní olovnici od směru ke středu Země, kam by měla kolmice k povrchu směřovat. Satelitní systém GPS vždy dodrží přesný směr kolmice do středu Země, protože pracuje geometricky. Proto nástup nových technologií posunul nultý poledník. Pokud by Zeměkoule byla naprosto homogenní kulové těleso, gravitační i geometrická kolmice by byly totožné. Na leteckém snímku Královské hvězdárny v Greenwichi čárkovaná čára vyznačuje původní průběh nultého poledníku a plná čára současný.

 
Odeslat komentář k článku "Posun nultého poledníku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Posun nultého poledníku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace