Potřebujeme brom?

11.6.2014

Prvek brom (Br), páchnoucí hustá leptavá červenohnědá kapalina, je nezbytný k životu, alespoň octomilek. Scott McCall, Christopher Cummings a Gautam Bhave z Vanderbilt University zjistili, že odstraní-li tento prvek z potravy mušek octomilek, hynou. Brom se tak stal dvacátým osmým prvkem nezbytným pro život. Jako anion Br- se vyskytuje v enzymu peroxidazinu, který zodpovídá za vytváření speciálních vazeb mezi atomy síry a dusíku v některých bílkovinách. Lze předpokládat, že brom potřebují nejen octomilky, ale všichni živočichové. Pokusy probíhaly na octomilkách (Drosophila melanogaster), protože jsou oblíbenými a levnými pokusnými živočichy.

 
Odeslat komentář k článku "Potřebujeme brom? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Potřebujeme brom? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace