Pozoruhodný skleník nastavuje rostlinám klima

15.7.2013

Tisková zpráva AV ČR: Unikátní experimentální stanici tvořenou 24 automaticky řízenými venkovními komorami umožňujícími provádět simulaci dopadů budoucího klimatu na růst, fyziologii a produkci rostlin vybudovalo Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem. Obdobných zařízení je ve světě málo, toto lze ale považovat za zcela jedinečné, neboť žádný z experimentů neumožňuje sledovat vzájemné působení tolika faktorů současně. Nová výzkumná stanice byla slavnostně otevřena v pátek 12. července 2013.

Komory představují vlastně malé skleníky s půdorysem šestihranu, do nichž je vháněn vzduch, který je obohacován oxidem uhličitým na 700 ppm (0,07%). Jsou přikryty stříškou, tvořenou otáčivými lamelami, které zajišťují větrání a regulaci srážek. Řízení probíhá na základě údajů sady čidel a analyzátorů. „Zajímá nás například, jaký dopad bude mít kombinace změny koncentrace CO2, sucha a UV záření na pekařskou či sladovnickou kvalitu produkce,“ uvedl Ing. Karel Klem, Ph.D., zodpovědný za provoz experimentu. Badatelé zde také sledují, jak rychle jsou rostliny schopné se přizpůsobit změně podmínek, a to až na úrovni procesů, jako je fotosyntéza, transpirace, metabolismus živin apod. Experiment, vybudovaný za podpory projektu OP VaVpI, patří ke klíčovým infrastrukturám evropského projektu ESFRI AnaEE (Infrastructure for Analysis and Experomentation on Ecosystems).

akademon.cz: Nejvyšší vědeckou stavbu v ČR, o které jsme přinesli informaci 17.6.2013, provozuje rovněž Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - CzechGlobe. Za zmínku stojí i vědecká rada složená výhradně ze zahraničních expertů, což v našich zemích není příliš obvyklé.

Milan Dvořák 26.7.2013: Globální oteplování, né promiňte globální změna klimatu, né to taky ne - já už vím - Globální změna. Jak tomu budete říkat, až se vyplní to co nás čeká do roku 2030 díky sluneční neaktivitě - "Globální ochlazování", nebo globální změna klimatu nebo opět raději jen globální změna (bůh ví čeho). To co zkoumáte teď tak strašně slavně bylo již prozkoumáno dávno na skoro všech velkých botanických katedrách našich i zahraničních universit. Ale hlavně že EU dále vydatně posílá finanční prostředky, společně s naší zemí .... Jsem zvědavý kdy do svých vymyšlených počítačových simulací pan Hansen (nyní již v "zaslouženém" důchodu) a jeho pokračovatelé započítají i mnohem důležitější data než jen CO2...

Odeslat komentář k článku "Pozoruhodný skleník nastavuje rostlinám klima "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pozoruhodný skleník nastavuje rostlinám klima " e-mailem

Diskuse/Aktualizace