Pracující polymer

5.12.2016
Vliv vloženého elektrického pole na tvar polymeru (North Carolina State University). V horní části vidíme schéma experimentální uspořádání.

Nový polymer, který výrazně mění svůj tvar vlivem elektrického pole, připravil Mohammad Vatankhah-Varnoosfaderani a Sergei S.Sheiko s kolegy z University of North Carolina v Chapel Hill ve spolupráci s dalšími experty z North Carolina State University v Raleigh, University of Akron a Carnegie Mellon University. Jeho chování vlivem vloženého elektrického pole vidíme na obrázku (North Carolina State University). V jeho horní části vidíme experimentální uspořádání. Strukturu nového polymeru tvoří rozvětvený řetězec z polydimethylsiloxanu (-Si(CH3)2O-)n. Jeho struktura připomíná zmenšený kartáč na lahve - na základní řetězec navázali mnoho kratších postranních řetězců z téhož materiálu. Aby chemická reakce probíhala žádoucím směrem a neprodlužovala dále základní řetězec, bylo třeba ho ukončit monomethakryloxypropylovou skupinou -CH2CH2CH2OC(=O)C(=CH2)CH3. Průběh experimentu lze shlédnout na videu na této webové stránce.. Polymer půjde využít při konstrukci nejrůznějších citlivých mikromanipulátorů.

 
Odeslat komentář k článku "Pracující polymer "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pracující polymer " e-mailem

Diskuse/Aktualizace