Praemium Academiae

18.6.2007
logo AV ČR

Tisková zpráva AV ČR: Akademie věd České republiky udělí letos poprvé Akademickou prémii Praemium Academiae. Akademická prémie je výběrová finanční podpora vynikajícím vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR. Jejím smyslem je podpořit vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, aby se mohly plně věnovat jen své vědecké práci. Akademická prémie se uděluje na dobu šesti let na základě dosažených vědeckých výsledků a s ohledem na perspektivu dalšího vědeckého přínosu nositele. Není udělována za celoživotní zásluhy a nemůže být udělena opakovaně. Akademická prémie může být přiznána pouze vědeckému pracovníkovi, jehož těžiště činnosti je na pracovišti AV ČR. Akademickou prémii představuje finanční podpora do výše 5 mil. Kč ročně, v níž jsou zahrnuty neinvestiční prostředky na věcné náklady výzkumu, investiční prostředky pro pořízení přístrojů a mzdové prostředky pro nositele a jím vybrané spolupracovníky. Finanční složka Akademické prémie bude poskytnuta z celoakademických prostředků. O udělení Akademické prémie rozhoduje předseda AV ČR. Letos udělí předseda AV ČR Václav Pačes Praemium Academiae čtyřem vědeckým pracovníkům: matematikovi RNDr. Eduardu Feireislovi, DrSc., fyzikovi RNDr. Václavu Petříčkovi, CSc., genetikovi prof. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc., a chemikovi prof. Ing. Pavlu Hobzovi, DrSc. Akademické prémie budou slavnostně uděleny v úterý 19. června ve 14:00 h v budově Akademie věd ČR na Národní 3 v Praze 1.

Akademon.cz 18.6.2007: Škoda, že nejmladšímu z oceněných je padesát let, je tedy již daleko za vrcholem svých tvůrčích vědeckých sil.

Odeslat komentář k článku "Praemium Academiae "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Praemium Academiae " e-mailem

Diskuse/Aktualizace