Přečtení shořelého

23.9.2016
Výsledek rekonstrukce svitku, napravo skutečný vzhled (W.B.Seales et al., From damage to discovery via virtual unwrapping: Reading the scroll from En-Gedi, Science Advances  21 Sep 2016: Vol. 2, no. 9, e1601247, DOI: 10.1126/sciadv.1601247).

Spálený pergamenový svitek nalezený v roce 1970 v izraelské lokalitě Ejn-Gedi přečetl izraelsko-americký vědecký tým z jeruzalémské Hebrejské univerzity a z University of Kentucky v Lexingtonu vedený Yosefem Porathem z Izraelského památkového úřadu. Při jeho nalezení v troskách židovské osady zničené požárem kolem roku 600 nikdo nepředpokládal, že by něco takového bylo vůbec možné. Proto od té doby ležel pečlivě zakonzervován v depozitářích Izraelského památkového úřadu. Obsah zatím neidentifikované kovu v inkoustu umožnil zobrazení obsahu svitku pomocí prostorové rentgenové tomografie. Další kroky již probíhaly pouze virtuálně v procesorech počítačů. Nejprve došlo k jeho rozdělení (segmentaci) na jednotlivé části, které věcně k sobě patří. Následovala identifikace popsaných míst. Posledním krokem byla geometrická transformace, při které se zakřivené povrchy převedly na rovinné. Z 35 řádků svitku se jich slušně dochovalo 18 a zbytek bylo možné rekonstruovat. Ukázalo se, že jde o začátek třetí z pěti Knih Mojžíšových. Svitek podle radiokarbonového datování pochází z druhého či třetího století n.l. Po Kumránských svitcích jde o druhý nejstarší nález biblického textu. Výsledek rekonstrukce svitku najdeme na obrázku. V jeho pravé části vidíme skutečný vzhled (W.B.Seales et al., From damage to discovery via virtual unwrapping: Reading the scroll from En-Gedi, Science Advances 21 Sep 2016: Vol. 2, no. 9, e1601247, DOI: 10.1126/sciadv.1601247).

 
Odeslat komentář k článku "Přečtení shořelého "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Přečtení shořelého " e-mailem

Diskuse/Aktualizace