Překvapující zjištění

23.10.2014
Nahoře nesouměrná oblaka kyanovodíku a kyanoacetylénu v atmosféře Titanu, foto NRAO, AUI, NSF), dole struktura kyanoacetylénu.

učinili astronomové pomocí Atakamské velké milimetrové anténní soustavy (ALMA - Atacama Large Millimeter Array). Tvoří ji 66 radioteleskopů na plošině Chajnantor v severním Chile ve výšce 5000 m n. m, jež na milimetrových a submilimetrových vlnových délkách pomocí interference pozorují Vesmír. Jde o největší astronomický projekt současnosti, na kterém se podílí Chile, státy Evropy, Severní Ameriky a východní Asie. Mezinárodní vědecký tým NASA vedený Martinem Cordinerem, který se zabývá studiem chemických reakcí v atmosféře Saturnova měsíce Titanu, zjistil, že oblaka kyanovodíku a kyanoacetylénu (struktura obr. dole) tam nejsou souměrně rozložena vzhledem k ose rotace, nýbrž stočena stranou zhruba o 45o (viz obr., foto NRAO, AUI, NSF). I ve světle toho, že na Titanu jsme učinili mnoho zajímavých objevů, jde o překvapující zjištění. Východozápadní proudění by mělo plyny v atmosféře tohoto měsíce důkladně promíchat a zachovat tak osově souměrné rozložení. Příčiny tohoto jevu nejsou jasné. Informace o dalších zajímavých objevech na Titanu najdeme zde:

Kryovulkanismus na Titanu 10.6.2005

Duny na Titanu 5.5.2006

Novinky z Titanu 24.3.2008

Titanské novinky 26.7.2006

Přece jen uhlovodíky na Titanu? 16.10.2006

Methanové bouře na Titanu 18.10.2006

Titan pod mrakem 15.7.2009

Bouřky v tropech na Titanu 4.9.2009

 
Odeslat komentář k článku "Překvapující zjištění "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Překvapující zjištění " e-mailem

Diskuse/Aktualizace