Přeměna elektrického signálu na spinový

14.3.2010

Japonští fyzikové z Tohoku University, Keio University a FDK Corporation pod vedením Eijiho Saitoha zvládli přeměnu elektrického na spinový signál. Podařilo se jim přenést elektrický signál přes 1 mm izolantu. Dvě platinové elektrody oddělili 1,3 mikrometru silnou vrstvou oxidu železito yttritého Y3Fe5O12. Elektrický signál díky spinovému Hallovu jevu vyvolá zorientování spinů na površích platinové elektrody, Izolant oxid železito yttritý obsahuje nepárové elektrony, jejichž spiny se orientují podle spinů elektronů na přilehlém platinovém povrchu. Sousední nepárové elektrony se zorientují podle nich, a tak se signál šíří až k druhé platinové elektrodě.

 
Odeslat komentář k článku "Přeměna elektrického signálu na spinový "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Přeměna elektrického signálu na spinový " e-mailem

Diskuse/Aktualizace