Přemění metastázu na tuk

23.1.2019
Citace:
D. Ishay-Ronen et al., Gain Fat—Lose Metastasis: Converting Invasive Breast Cancer Cells into Adipocytes Inhibits Cancer Metastasis, Cancer Cell, VOLUME 35, ISSUE 1, P17-32.E6, JANUARY 14, 2019, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ccell.2018.12.002
Zdroj
Chemická struktura rosiglitazonu (vlevo) a trametinibu  (vpravo).

Metastázy představují velké nebezpečí rakovinných nádorů. Buňky uvolněné z původního nádoru putují tělem, někde se usadí a vytvoří dceřiný tumor. Buňky jsou ve tkáních, a to i nádorových, pevně zachyceny a nemohou je jen tak opustit. Jednou z možností, jak uniknout ze sevření ostatních nádorových buněk, je proces zvaný epiteliálně-mezenchymální tranzice (angl. epithelial-mesenchymale transition, zkratka EMT). Normálně jde o důležitý děj při vývoji organismu. Buňky epitelu (krycí tkáně) ztrácí svou specializaci, uvolňují se ze spojení s okolními buňky, putují na nové místo a mění se na zárodečné Mezenchym - jeden z typů zárodečné tkáně.mezenchymální? buňky.

Při rakovinném bujení dochází k aktivaci EMT, v důsledku čehož z nádorů unikají do okolí buňky způsobující metastázy. Nicméně současným působením antidiabetika rosiglitazonu a protinádorového trametinibu lze EMT ovlivnit, takže při určitém typu rakoviny prsu se unikající nádorové buňky přemění na tukové (adipocyty), zatím na myších modelech. Chemickou strukturu obou sloučenin vidíme na obrázku. Primární tumor se takto likvidovat nedá, ale zabránění metastázám je slušný výsledek.

„Nová terapie bude v budoucnu použitelná v kombinaci s běžnou chemoterapii pro potlačení primárního nádoru a zároveň zabránění vzniku metastáz,“ shrnuje Gerhard Christofori z Basilejské univerzity, vedoucí výzkumného týmu.

 
Odeslat komentář k článku "Přemění metastázu na tuk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Přemění metastázu na tuk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace