Příprava letu na Mars

22.6.2007

Akademon upozorňuje na možnost účasti na přípravách letu na Mars v experimentech ESA. Šance kandidáta na přijetí by mohla zvýšit jeho aktivní účast s vlastním výzkumným tématem. Podle našich zkušeností naději na přijetí má téma: Variable habitat as a support in coping with stress from monotony - Proměnlivé životní prostředí jako podpora odolávání stresu z monotonie. Jde o možnosti úpravy vnitřního prostředí kabin kosmických lodí - téma souvisí s oblastí bytové architektury a je prakticky v oblasti kosmonautiky nezpracováno. V České republice se touto problematikou zabýval Lajpold (nepublikováno). Nemalou výhodou pro kandidáta by mohla být znalost obou jazyků, angličtiny i ruštiny, jakož i způsobů života v Evropě a v Rusku. Předkládáme informace z materiálů ESA na Internetu. Případnou přihlášku je třeba stáhnout z Internetu přímo.

Údaj o honorování, uveřejněný čtk, je třeba brát s rezervou. Pravděpodobně jde o honorování lékaře - účastníka experimentu Concordia. ESA v dřívějších materiálech upozorňovala, že honorář za experiment bude skromný.

Případní zájemci naleznou další informace zde.

Odeslat komentář k článku "Příprava letu na Mars "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Příprava letu na Mars " e-mailem

Diskuse/Aktualizace