Proč spóry plísní nevyvolávají imunitní reakci

29.9.2009

Vzduch, který vdechujeme, obsahuje tisíce plisňových spór (konidií), někdy až přes miliardu na krychlový metr. Spóry vznikají hlavně z plísní rodů Cladosporium, Penicillium, Alternaria a Aspergillus. I když tato konidia obsahují mnoho antigenů a alergenů, vzduchová mikroflora neaktivuje vrozený imunitní systém a nevyvolává zánětlivé reakce. Skupina vědců z Francie, Německa a Itálie zjistila, že na povrchu mají konidia „tyčinky“ složené z hydrofobního proteinu RodA, který se kovalentně váže na buněčnou stěnu přes zbytky glykosylfosfatidylinositolu. RodA extrahovaný z konidií Aspergillus fumigatus byl imunologicky inertní a nevyvolával aktivaci dendritických buněk ani alveolárních makrofágů. Odstranění této povrchové vrstvy tyčinka/hydrofobin vedlo k tvorbě konidiálních morfotypů, vyvolávajících imunitní reakci. Zdá se tedy, že tato hydrofobní vrstva tyčinek na konidiích způsobuje jejich imunologickou neúčinnost.

Odeslat komentář k článku "Proč spóry plísní nevyvolávají imunitní reakci "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Proč spóry plísní nevyvolávají imunitní reakci " e-mailem

Diskuse/Aktualizace