Procházka genomem

27.11.2010

Geny jsou regulovány různými způsoby, například methylací histonových proteinů, které vážou a sbalují DNA. Studie virového enzymu, který methyluje histony, naznačuje jeho „chůzi“ po substrátu. Enzym zvaný vSET se vyskytuje v chlorelovém viru mikroorganismu Paramecium bursaria a podporuje infekci. Badatelé v newyorské Mount Sinai School of Medicine definovali trojrozměrnou strukturu enzymu a uzavřeli, že vSET má dvě vazebná místa, z nichž pouze jedno je schopno vázat substrát v daný okamžik. Jakmile došlo k methylaci na prvním místě, vSET se uvolní a zároveň se uchytí na druhém vazebném místě. Tímto způsobem může enzym účinně fungovat „pochodem“ přes celý genom.

Odeslat komentář k článku "Procházka genomem "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Procházka genomem " e-mailem

Diskuse/Aktualizace