Produkce proteinů podle hodin

15.3.2013

Molekulární hodiny nejen kontrolují rytmickou expresi genů s fyziologickými úlohami, ale také regulují tvorbu ribosomů. Švýcarští vědci zjistili, že mRNA, která kóduje složky produkce proteinů, jsou rytmicky produkovány v myších játrech. Tato produkce vrcholí u nočních živočichů těsně před setměním, když je energie potřebná pro tento pochod nejpravděpodobněji k dispozici.

Odeslat komentář k článku "Produkce proteinů podle hodin "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Produkce proteinů podle hodin " e-mailem

Diskuse/Aktualizace