Projekt BIOCEV je připravován nejlepšími výzkumnými centry v České republice

26.1.2010
Červeně je v levé části snímku vyznačena lokalita, kde má nové vědecké centrum vyrůst.

Tisková zpráva AV ČR: Každoroční mezinárodní hodnocení výzkumných center prováděné v rámci projektu Scimago zařadilo Akademii věd ČR a Univerzitu Karlovu v Praze mezi 250 nejlepších výzkumných center na světě (z celkového počtu 2124 hodnocených). Mimo jiné z hodnocení vyplývá (parametr International collaboration) již současné široké napojení obou institucí na zahraniční výzkumná centra.

Právě na projektu BIOCEV – Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, se podílí tyto dvě nejlépe hodnocené výzkumné instituce v České republice. Do projektu BIOCEV je zapojeno šest ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny, Ústav makromolekulární chemie a Biotechnologický ústav) a dvě fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta). Cílem odborného programu projektu je detailní poznání buněčných mechanismů na molekulární úrovni, které budou inspirací pro aplikovaný výzkum a vývoj nových léčebných postupů, včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinového inženýrství a dalších technologií, které povedou k zlepšování kvality života, rozvoji a růstu znalostní ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR. Centrum by mělo být vybudováno ve Vestci ve Středočeském kraji.

Výstup mezinárodního hodnocení je další garancí kvality připravovaného projektu Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK. Výsadní postavení mezi výzkumnými centry a aktivní spolupráce se zahraničními institucemi jsou zásadními charakteristikami zaručující excelenci budoucího centra.

O projektu BIOCEV viz též akademon.cz 8.10.2009.

akademon.cz 19.11.2011: 4.listopadu schválila Evropská komise dotaci ve výši 2,3 miliardy korun na výstavbu nového biomedicínského a biotechnologického centra BIOCEV, které do roku 2015 vyroste ve Vestci u Prahy. Doufejme, že se též podaří vyřešit financování provozu nového centra, na který již Evropská unie nejspíš přispívat nebude. Takových mamutích vědeckých center má v České republice vyrůst celkem šest a jejich další provoz určitě nebude levnou záležitostí.

Další informace o projektu BIOCEV najdeme zde.

Odeslat komentář k článku "Projekt BIOCEV je připravován nejlepšími výzkumnými centry v České republice "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Projekt BIOCEV je připravován nejlepšími výzkumnými centry v České republice " e-mailem

Diskuse/Aktualizace