Proměnlivost antigenů v parazitické Giardia lamblia

3.1.2009
Parazitický prvok Lamblie střevní (Giardia lamblia). Snímek byl pořízen rastrovacím elektronovým mikroskopem. Foto Janice Haney Carr/Centers for Disease Control and Prevention.

Giardia lamblia (též G. intestinalis) je jedním z běžných parazitů v lidském zažívacím traktu. Aby se vyhnula imunitnímu zákroku, prochází Giardia proměnou antigenů, která parazitovi dovoluje způsobovat chronické a znovu se opakující infekce. Z nějakých 190 specifických genů kódujících specifické povrchové proteiny (VSP) Giardia exprimuje pouze jediný VSP na povrchu každého parazita v daném okamžiku, ale spontánně může přejít na odlišný VSP. Bylo teď prokázáno argentinskými vědci, že regulace exprese VSP zahrnuje systém obsahující RNA-dependentní RNA-polymerázy, zvané Dicer a Argonaut, jež patří do systému tzv. RNA-interference. Klony exprimující jediný povrchový antigen účinně transkribují nějkolik genů pro VSP, ale akumulují pouze transkripty kódující VSP, jenž má být exprimován. Je zajímavé, že potlačení RNA-dependentní RNA-polymerázy vede ke změně z jediné na několikanásobnou expresi VSP v jednotlivých parazitech. Lamblii střevní (Giardia lamblia) vidíme na snímku pořízeném rastrovacím elektronovým mikroskopem. Foto Janice Haney Carr/Centers for Disease Control and Prevention.

Odeslat komentář k článku "Proměnlivost antigenů v parazitické Giardia lamblia "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Proměnlivost antigenů v parazitické Giardia lamblia " e-mailem

Diskuse/Aktualizace