Prospěšné poškození

24.4.2013

Až do současných výzkumů Elsy Suberbielle a jejích kolegů ze sanfranciského Gladstone Institutes jsme jakékoli poškození molekuly DNA pokládali za škodlivý jev, který se buňky snaží všemožně napravit. Experimenty na myších ukazují, že poškození, jež nazýváme dvojřetězcový zlom (double-strand break - DSB) je normální součástí poznávacího procesu. Při něm dojde k rozpojení obou kolem sebe omotaných řetězců molekuly DNA v jednom místě. Při přemístění myší do nového prostředí počet těchto poškození narostl, aby po jejich návratu do původní klece poklesl.

Jan Konečný 25.4.2013: Pochopil jsem to dobře, že DNA není jako jedno vlákénko, ale ráda se láme a nějakou dobu přetrvává s ds zlomy?

akademon.cz 25.4.2013: Ano, dvojšroubovice DNA se občas úplně přeruší. Ráda je možná příliš silně řečeno, protože kromě výše popsaného případu jde o zásadní poškození, které může mít závažné následky.

 
Odeslat komentář k článku "Prospěšné poškození "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Prospěšné poškození " e-mailem

Diskuse/Aktualizace