Prospěšný nedostatek

21.9.2015
struktura 1-heptyl-2-oktylcyklopentanu, neboli prostanu

Nedostatek vody v době, kdy olivám tvrdou pecky, zvýší kvalitu z nich vylisovaného olivového oleje. Bude v něm více fytoprostanů, což jsou látky zdraví prospěšné. Olivovník tím reaguje na stres spojený se suchem. Pokusy provedli s druhem Olivovník evropský (Olea europaea), odrůda Cornicabra, J.Collado-González, S.Medina, F.Ferreres a A.Gil-Izquierdo z vysoké školy CEBAS - CSIC ve španělské Murcii spolu s dalšími kolegy. Cornicabra je rozšířená odrůda poskytující velmi kvalitní olivový olej. Prostany jsou deriváty organické sloučeniny 1-heptyl-2-oktylcyklopentanu (struktura viz obr.). O fytoprostanech hovoříme, pokud jde o tytéž sloučeny rostlinného původu.

 
Odeslat komentář k článku "Prospěšný nedostatek "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Prospěšný nedostatek " e-mailem

Diskuse/Aktualizace