Protein p8 hraje úlohu v řadě fyziologických pochodů

20.4.2011

Protein p8 (jaderný protein NUPR1) je příbuzný s vysoce pohyblivými proteiny transkripčních regulátorů. Hraje významnou úlohu v buněčném stresu a v metastázích. Byl nejprve identifikován podle genu indukovaného v pankreatitidě a byl pak zjištěn ve zvýšeném množství v několika typech rakoviny v patologických situacích. Přes svůj malý rozměr a jednoduchou strukturu funguje p8 v několika biochemických a genetických pochodech a je zásadně důežitý pro metastázy myší in vivo, pro cytokinovou indukci metaloproteáz a pro hypertrofii kardiomyocytů pod tlakem. Pochopení všech funkcí proteinu p8 poskytne další možnosti pro léčbu rakoviny a kardiovaskulárních chorob vyvolaných stresem.

Odeslat komentář k článku "Protein p8 hraje úlohu v řadě fyziologických pochodů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Protein p8 hraje úlohu v řadě fyziologických pochodů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace