Protilátky ovlivní vodivost

30.5.2012
Chemická struktura širokospektrálního antibiotika enrofloxacinu

Nový, jednoduchý senzor pro zjišťování stop veterinárního antibiotika enrofloxacinu v mléku zhotovil australský tým pod vedením prof. J. Justina Goodinga. Enrofloxacin se využívá v zemědělství a může vstupovat do potravního řetězce. Do zkoumaného vzorku se přidají magnetické nanočástice na jejichž zlatém povrchu jsou přichyceny protilátky proti sloučenině, již chceme stanovat. Ty s ní zreagují a uvolní se tak z povrchu nanočástic. Nanočástice neizolované vrstvou protilátek magnetické pole uspořádá do větších struktur, které podstatně sníží odpor roztoku. Citlivé impedanční měření vodivosti pomocí zlatých elektrod může určit až jeden nanogram antibiotika v litru mléka. Na tomto principu bude možné sestrojit senzor prakticky na všechny sloučeniny, proti nimž existují protilátky.

 
Odeslat komentář k článku "Protilátky ovlivní vodivost "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Protilátky ovlivní vodivost " e-mailem

Diskuse/Aktualizace