Průhledné dřevo

31.3.2016
Transmitance průhledného dřeva v závislosti na vlnové délce dopadajícího záření. Ve středu obrázku vidíme skutečný vzorek.

připravili v laboratoři prof. Larse Berglunda z švédského KTH (Královské technické vysoké učení). Vyšli z lehkého balzového dřeva (Ochroma pyramidale) o hustotě 160 kg/m3. Po vysušení ho extrahovali roztokem chloritanu sodného NaClO2 při pH = 4,6 a za teploty 80 oC. pro odstranění ligninu. Vznikly bílé destičky z prakticky čisté celulózy. Průhledný materiál vytvořili následnou impregnací methylmetakrylátem a polymerací. Jeho transmitanci v závislosti na vlnové délce dopadajícího záření vidíme na obrázku. Transmitance je poměr intenzity prošlého a dopadajícího záření. Ve středu obrázku ještě můžeme posoudit průhlednost materiálu přímo na skutečném vzorku (Y. Li. et al., Optically Transparent Wood from a Nanoporous Cellulosic Template: Combining Functional and Structural Performance, Biomacromolecules Article ASAP, DOI: 10.1021/acs.biomac.6b00145). Jakožto kompozitní materiál se vyznačuje výrazně vyšší pevností než obě jeho oddělené složky. Své využití by mohl najít jako levnější náhrada skla tam, kde nepožadujeme dokonalou průhlednost.

 
Odeslat komentář k článku "Průhledné dřevo "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Průhledné dřevo " e-mailem

Diskuse/Aktualizace