Průmyslová fotokatalýza

16.6.2011

Prof.Can Li se svými kolegy z Dalianského ústavu chemické fyziky připravil systém, který energii k provedení hydrogenace získává z viditelného světelného záření. Dopadající foton nejprve excituje elektron v nanočástici sulfidu kademnatého CdS. Ten redukuje komplexní iriditou sloučeninu, která v kyselém prostředí zhydrogenuje organické látky. Chemický průmysl zatím hojného a levného zdroje, jakým je světlo, vůbec nevyužívá. Rozhodující roli při průmyslových chemických syntézách hrají teplota, tlak a katalyzátory. Pokud by se fotokatalýza více rozšířila, bude nezbytné zcela změnit koncept reakčních nádrží, protože do nitra dosavadních objemných válcovitých či kulových zařízení by světlo pronikalo velmi špatně, i kdyby byly z průhledného materiálu.

 
Odeslat komentář k článku "Průmyslová fotokatalýza "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Průmyslová fotokatalýza " e-mailem

Diskuse/Aktualizace