První spektrum antihmoty

28.12.2016
Zařízení ALPHA v CERNu, foto CERN.

změřili experti z CERNu (Conseil Européen pour la recherche nucléaire) u Ženevy. Podařilo se jim to u atomů antivodíku, zachycených v magnetické pasti. Konkrétně studovali přechod 1S-2S pozitronu v tomto atomu. Jádro atomu antivodíku tvoří antiproton. Okolo něj obíhá pozitron. Excitovali ho laserovým zářením a sledovali emisi fotonů při návratu pozitronu na hladinu S1. Atom normálního vodíku tvoří proton a elektron. Setká-li se antihmota s hmotou, okamžitě anihilují a přemění se na světelné záření. V dnešním vesmíru překvapuje převaha hmoty nad antihmotou, protože při jeho vzniku byly obě formy v rovnováze. Proto fyzici pátrají i po nepatrných asymetriích v jejich chování. Doposud nebyli úspěšní, protože spektra vodíku a antivodíku jsou naprosto totožná. Zařízení ALPHA, na kterém experiment proběhl, vidíme na fotografii (CERN).

vladimir houzar 4.1.2017: jako strojař a konstruktér oceňuji obrázek vybavení CERNU ale je mi ůplně jedno zda za xmld roků někdo objeví bozon jako paraleru bych přirovnal výrobu zlata rozbíjením atomu olova na dvoře RudolfaII. nimráme se ve zbytečnostech za peníze všech,prospěšné jsou tyto výzkumy pouze jako zábava.miliardy galaxií ve vesmíru jaou na tom podobně ale život jedné generace lidstva je zhruba 100 let a to bychom měli mít na paměti

6.1.2017: Naprostá většina výsledků výzkumu žádné praktické výstupy nemá. Nicméně výzkum radioaktivity koncem 19.století možná tehdy připadal současníkům úplně stejně. Nejspíš proto prof. Henri Becquerel svěřil její zkoumání té přivandrovalé holce z Polska, pozdější nositelce Nobelovy ceny Marie Curie, která tehdy jistě nebyla příliš významným členem jeho týmu. Také se říká, že kdybychom prováděli jen výzkum s bezprostředními výstupy, disponujeme v současnosti pouze parními stroji na hranici teoretické účinnosti.

testament 3.5.2017: Objev Higgsova bosonu v CERNu a následné zvládnutí výroby antigravitačních zařízení změní všechny obory lidské činnosti od letectví přes vesmírné lety až k domácí výrobě elektřiny. Je to nejdůležitější věc jaká může vůbec existovat, a dělá na tom jenom pár lidí v CERNu.

 
Odeslat komentář k článku "První spektrum antihmoty "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "První spektrum antihmoty " e-mailem

Diskuse/Aktualizace