První supravodič

19.10.2013

s teoreticky navrženým složením a strukturou, připravila skupina fyziků pod vedením Leonida Dubrovinskyho z Universität Bayreuth za tlaku 8 GPa. Jde o krystalickou kosočtverečnou sloučeninu boru a železa FeB4. Supravodičem se stane pod teplotou 2,9 K. Pro praktické využití je významná jeho velká mechanická odolnost.

 
Odeslat komentář k článku "První supravodič "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "První supravodič " e-mailem

Diskuse/Aktualizace