První univerzitní školku v ČR otevře ČVUT v Praze

24.9.2010
logo ČVUT

Tisková zpráva ČVUT: České vysoké učení technické v Praze otevře 1. října v 10 hodin a 10 minut svou univerzitní mateřskou školu s názvem Lvíčata ČVUT. Slavnostního otevření mateřské školy se kromě dětí a rodičů zúčastní také rektor ČVUT prof. Václav Havlíček, Ing. Livia Klausová a starosta Prahy 6 Mgr. Tomáš Chalupa. Mateřská škola se nachází v dejvickém campusu v přízemí Masarykovy koleje ČVUT (Thákurova 1, Praha 6, vchod z ulice Seminární).

„Universitní mateřská škola letos uvítá padesát dětí studentů a zaměstnanců ČVUT. Děti budou rozděleny do třech věkově smíšených tříd, bude na ně dohlížet pět učitelek a jedna zdravotní sestra. Dětem se dostane vzdělání v závislosti na jejich individuálních schopnostech. Mimo běžnou nabídku činností pro předškolní vzdělávání nabídneme dětem program Zdravá abeceda, metodiku Mensa NTC Learning a možnost pracovat v několika centrech aktivit podle jejich zájmu. Mateřská škola bude otevřena denně od sedmi do sedmnácti hodin,“ říká Mgr. Martina Hovorková, ředitelka mateřské školy.

V rámci předškolního vzdělávání jsou pro děti připraveny kroužky angličtiny, rozvoje rozumových schopností s hudebním i výtvarným zaměřením. Budou seznamovány s přírodou, zdravým životním stylem a samozřejmě s technikou pomocí jednoduchých pokusů. Prostor v jejich denním programu bude vyhrazen také pro zpívání, malování, cvičení, básničky, pohádky a povídání. Na typ kroužků a aktivity dětí budou mít vliv také rodiče dětí. Prostředí MŠ je tvořeno tak, aby bylo pro děti podnětné, ale zároveň poskytovalo větší ochranu jejich zdraví. K tomu byla zvolena speciální podlahová krytina, která zabraňuje množení roztočů. Stěny tříd jsou pokryty nanonátěry, které snižují výskyt bakterií a virů ve vzduchu.

„Cílem mateřské školy ČVUT je umožnit našim zaměstnancům dřívější návrat z rodičovské dovolené a studentům dostudování i v případě založení rodiny v průběhu studia,” shrnuje výhody školky rektor ČVUT prof. Václav Havlíček. “Další velkou výhodou je menší počet dětí připadajících na jednoho pedagoga. Vytvoří se tak přívětivější prostředí pro dítě a vznikne bližší kontakt s učitelkou. V neposlední řadě můžeme děti seznamovat s technikou od útlého věku a děti ji tak budou brát jako přirozenou součást života. Věřím, že děti získají k technice pozitivní vztah, a že řada z nich bude patřit po absolvování základní a střední školy k našim nejlepším studentům.”

Vznik mateřské školy finančně podpořily jednotlivé fakulty i další součásti ČVUT. Významné finanční prostředky získalo ČVUT z Operačního programu Praha – Adaptabilita. Do budoucna se plánuje i spolupráce s firmami, jako je například IBM, které již přislíbilo věnovat školce dětský výukový počítač. „Pro letošní rok je školka pro děti zdarma,“ doplňuje Mgr. Hovorková.

Myšlenka vlastní universitní školky vznikla v roce 2008. „Na otázku, zda by studenti a zaměstnanci ČVUT měli o školku zájem, odpověděla celoškolská anketa, které se zúčastnilo asi 800 respondentů,“ tvrdí Ing. Jana Kaliková, Ph.D., z Fakulty dopravní ČVUT, která u zrodu projektu stála. „Ve prospěch školky se vyjádřilo 98,4% zúčastněných zaměstnanců a 89,3% zúčastněných studentů.” V roce 2009 získalo ČVUT grant ESF OPPA na založení univerzitní mateřské školy, díky kterému se myšlenka stala skutečností.

Více informací o univerzitní mateřské škole najdete na http://lvicata.cvut.cz/.

Odeslat komentář k článku "První univerzitní školku v ČR otevře ČVUT v Praze "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "První univerzitní školku v ČR otevře ČVUT v Praze " e-mailem

Diskuse/Aktualizace