Působení arsenu

28.5.2008

Oxid arsenitý As2O3 se běžně používá pro léčbu promyelocytické leukémie, ale teprve nyní bylo zjištěno, jak na molekulární úrovni působí. Ve hře je ubikvitinligáza RNF4, která umožňuje, že As2O3 ničí protein PML-RAR?, produkovaný osobami postiženými tímto druhem rakoviny. Oxid arsenitý způsobuje vazbu několika kopií signální molekuly SUMO na PML-RAR?, což vede k jeho zničení. Ukazuje se, že SUMO je rozeznáván enzymem RNF4, který navádí PML-RAR? do proteasomu, kde dojde k jeho degradaci.

Odeslat komentář k článku "Působení arsenu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Působení arsenu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace