Putovní výstava "Příběh kapky"

17.9.2009
logo AV ČR

Tisková zpráva AV ČR

V prosinci 2009 uplyne 50 let od udělení Nobelovy ceny v oboru chemie Jaroslavu Heyrovskému za objev a rozvoj polarografie. Putovní výstava uspořádaná k připomenutí tohoto výročí představí ve fotografiích, filmech, písemných dokumentech, přístrojích a dalších exponátech příběh českého vědce Jaroslava Heyrovského. Výstava se snaží přiblížit návštěvníkům osobnost Jaroslava Heyrovského (20.12.1890-27.3.1967), vědce, který svůj život věnoval bádání v oboru fyzikální chemie a po objevení polarografie vybudoval na Karlově universitě polarografickou školu, později v rámci Čs. akademie věd vedl Polarografický ústav, a Československo se tak stalo centrem výzkumu v polarografii pro celý svět, neboť do Československa přijížděli vědci a studenti z celého světa učit se této nové metodě, jež měla posléze široké užití v oborech, jako bylo zdravotnictví, hutnictví, těžká chemie, potravinářství či životní prostředí. Jeho vědecká práce byla teprve po 37 letech od objevu oceněna Nobelovou cenou.

Organizátorem a garantem výstavy je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, v.v.i., z jehož archivu pocházejí přístroje, filmový materiál a řada fotografií a písemných dokumentů tvořících expozici. Jejími autory jsou pracovníci ÚFCH JH: Ing. Květa Stejskalová, CSc., Michael Heyrovský, Ph. D. a prof. RNDr. Robert Kalvoda, DrSc. Vznik výstavy doprovází podpora zatím téměř desítky partnerů, kteří k jejímu uspořádání propůjčili své prostory či její vznik podpořili finančně.

Expozice bude tvořena sadou deseti plakátů (formát A0 a A1), které s využitím fotografií a dokumentů přibližují návštěvníkovi život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského. Rodinou Heyrovských byly k pořízení kopií zapůjčeny fotografie z rodinného alba, z nichž některá fota dosud nebyla na veřejnosti prezentována. Řada fotografií, diapozitivů a písemných materiálů z archivu ÚFCH JH ilustruje výzkumnou práci J. Heyrovského a jeho týmu. Druhou část expozice tvoří přístroje (vývojová řada 8 -10 polarografů), skleněné polarografické nádobky, ukázky knih a publikací o polarografii. Filmy zhotovené v 50. a 60 letech dokumentující Heyrovského výzkum budou promítány v části expozice ve formě nekonečné smyčky. Výstava bude doplněna doprovodným programem řady popularizačních přednášek nejen o Jaroslavu Heyrovském a jeho výzkumu v oboru polarografie, ale i o současné vědě a výzkumu v oboru fyzikální chemie, kterou se vědci v ÚFCH JH zabývají dnes.

Příběh kapky je další z řady popularizačních akcí, kterými ÚFCH JH pravidelně seznamuje zájemce o přírodní vědy z řad veřejnosti s vědou a výzkumem, který za zdmi budovy v Dolejškově ulici na Praze 8 každodenně probíhá. Ročně ústav při přednáškách, exkursích, odborných stážích a praxích, které vědci pro studenty a pedagogy ze středních škol pořádají, navštíví okolo 500 studentů.

Putovní výstava postupně navštíví města Pardubice (23.9.-18.10., budova FCHT Univerzity Pardubice), Brno (21.10.-8.11., Hvězdárna a planetárium M. Koperníka) a Prahu (2.12.-18.12, Karolinum Univerzity Karlovy).

Aktuální informace o výstavě přinášejí webové stránky s adresou http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky.

Odeslat komentář k článku "Putovní výstava "Příběh kapky" "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Putovní výstava "Příběh kapky" " e-mailem

Diskuse/Aktualizace