Q sklo

16.8.2013
Mikroskopický snímek uspořádané-neuspořádané slitiny Al-Fe-Si (foto Bendersky/NIST).

Zvláštní uspořádání atomů v rychle ztuhlé slitině hliníku, křemíku a železa odhalil a analyzoval mezinárodní vědecký tým z NIST, Argonne National Laboratory, France's Centre d'Élaboration de Matériaux et d'Études Structurales (CNRS) a University of Washington. Ve slitině nalezli oblasti, v nichž uspořádání atomů zcela zjevně není náhodné, jak je tomu u amorfních materiálů (skel). Zároveň postrádají jakékoli prvky symetrie, jak rotační, tak translační, které nacházíme u krystalických látek. Nalezenou strukturu si můžeme prohlédnout na jejím mikroskopickém snímku (foto Bendersky/NIST). V roce 2011 obdržel Nobelovu cenu Daniel Shechtman z izraelského Technionu za objev kvazikrystalů, které se vyznačují pětičetnou rotační symetrií, avšak postrádají pro běžné krystaly typickou translační symetrii. To znamená, že jejich struktura je uspořádaná, avšak neperiodická. Atomy v nově odhalených Q sklech (kvaziskla), jsou uspořádány ještě méně. Zdá se, že přechod mezi krystalickou a amorfní látkou je velmi pozvolný.

 
Odeslat komentář k článku "Q sklo "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Q sklo " e-mailem

Diskuse/Aktualizace