Radiační ochrana bakterií

26.3.2007

Doposud se předpokládalo, že organismy, které žijí v prostředí s vyšší úrovní radiace, jako např. bakterie Deinococcus radiodurans z chladicí vody reaktorů, se chrání nějakým zvlášť výkonným mechanismem oprav poškození DNA. Ukázalo se však, že svou narušenou deoxirobonukleovou kyselinu spravují stejným způsobem jako ostatní organismy. Co ji skutečně chrání, jsou odlišné koncentrace kovových iontů oproti ostatních organismům. Její buňky obsahují třistakrát více manganatých iontů a třetinu železitých oproti normálu. Výzkumy ukazují, že abnormální množství jsou důležité pro mechanismus, který chrání před radiačním poškozením buněčné bílkoviny.

 
Odeslat komentář k článku "Radiační ochrana bakterií "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Radiační ochrana bakterií " e-mailem

Diskuse/Aktualizace