Radikálněji a opět bez důkazů

2.2.2007

Mezinárodní panel pro změny klimatu zveřejnil dnes v Paříži po několikadenním jednání svou závěrečnou zprávu, kterou je radikálnější než závěry jejich jednání v roce 2001, skutečné důkazy však chybí jako vždy, což jsme ostatně mohli očekávat. Mezinárodní panel pro změny klimatu je organizací, jež sdružuje část světových klimatologů (zdaleka ne většinu), kteří jsou přesvědčeni o tom, že činnost člověka a zejména emise oxidu uhličitého mají výrazný vliv na zemské klima. Mnoho jiných expertů jejich stanovisko nesdílí. Není sporu o tom, že zemské klima se neustále mění. Nakolik je tato změna vyvolána činností člověka, vlastně nevíme. Veškeré důkazy o vlivu lidských aktivit na změny klimatu jsou přinejmenším sporné anebo vůbec žádné, o globální oteplování ani nemluvě. Proto i zelení aktivisté v posledních letech raději sahají po termínu globální změna klimatu. Ostatně ani v názvu IPCC, což je zkratka z anglického Intergovernmental Panel on Climate Change, není o globálním oteplování zmínka. K té však dochází od doby, kdy naši Zemi obklopila atmosféra a cosi jako klima vzniklo. Veškeré dosavadní předpovědi jeho vývoje jsou prostě odhady založené na počítačových modelech. To však jejich přesnost nezvětší. Zemská atmosféra je velmi složitý systém, a zdaleka nemáme představu o všech vazbách a vlivech, které se tu projevují. Jak potom chceme vytvořit model se skutečnou schopností předpovědi? Navíc máme zoufalé málo meteorologických údajů z většiny zemského povrchu. V rozlehlých řídce osídlených oblastech uvnitř kontinentů a na většině ploch oceánů se údaje o počasí zaznamenávají jen velmi těžce. Dlouhými časovými řadami záznamů minimálně za mnoho desítek let, které by byly nutné pro ověření jakéhokoli modelu, disponujeme z hlediska celé zeměkoule fakticky jen z ojedinělých lokalit. Neznalost samozřejmě není důvodem k nečinnosti. Otázkou je volba priorit, protože zdroje jsou vždy omezené. Co když se klima prostě změní tak jako tak, i když omezíme emise oxidu uhličitého? A jsou důvodu, proč si to myslet! Pak se miliardy vynaložené na splnění Kyótského protokolu stanou vyhozenými penězi, které jsme mohli použít třeba na stavbu hrází proti stoupající mořské hladině.

Ještě několik slov k IPCC. Jde o organizaci OSN, kterou v roce 1988 založil World Meteorological Organization (WMO) a United Nations Environment Programme (UNEP). K její činnosti a nestranosti existuje řada výhrad, což ostatně platí prakticky o celém OSN.

Stanovisko „Keep cool about global warming“ publikované v příspěvku bývalého náměstka ministra pro životní prostředí RNDr.Radima Špačka, které můžeme najít v jeho příspěvku o Kyótské protokolu, stále svou platnost neztrácí.

 
Odeslat komentář k článku "Radikálněji a opět bez důkazů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Radikálněji a opět bez důkazů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace