Radioteploměr

5.8.2013

Teplotu horních vrstev atmosféry můžeme zjistit na základě radiových vln odražených od ionosféry. Zjistil to prof.Colin Price z Telavivské Univerzity spolu se svým studentem Israelem Silberem. Ionosféra je vrstva atmosféry, v níž se vyskytují ve velkém množství ionty. Ve dne začíná ve výšce 60 km, v noci až 150 km. Klíčovou roli hraje v komunikaci, protože radiové vlny se od ní odrážejí, takže mohou dosáhnout mnohem vzdálenější oblasti Země. Čím nižší je teplota v ionosféře, tím je hustší a tím více radiových vln pohltí místo, aby je odrazila. Ze zeslabení signálu lze tudíž určit její teplotu. Tato levná a prostá metoda by mohla přinést mnoho podkladů pro pochopení mechanismů změn klimatu.

 
Odeslat komentář k článku "Radioteploměr "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Radioteploměr " e-mailem

Diskuse/Aktualizace