Rakovinné buňky na odpočinku v kostech

22.8.2009

Protein podporující tvorbu nádorů zvaný Src pomáhá rakovinným buňkám přežít často celé roky v morku kostí. Pracovníci z Memorial Sloan-Kettering Cancer Centerv New Yorku získali údaje o expresi genů z 615 nádorů prsu. Zjistili, že nádory přežívající pět let po původní diagnóze mají unikátní typ genové exprese regulované proteinem Src. Snížení množství Src v buňkávh lidského prsního karcinomu zpomaluje nárůst těchto buněk v myších kostech, ale nikoli v metastázách v plicích. Kromě toho nejsou buňky ochuzené o Src schopny potlačit dráhu k buněčné smrti v morku kostí, a tak umírají.

Odeslat komentář k článku "Rakovinné buňky na odpočinku v kostech "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rakovinné buňky na odpočinku v kostech " e-mailem

Diskuse/Aktualizace