Recyklace epoxidů

3.5.2017
Citace:
Tuan Liu et al, Mild chemical recycling of aerospace fiber/epoxy composite wastes and utilization of the decomposed resin, Polymer Degradation and Stability (2017), DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2017.03.017
Zdroj
Chemická struktura bisfenol-A diglycidyl ether epoxidové pryskyřice, jednoho z mnoho epoxidových polymerů.

Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny patří díky své pevnosti a lehkosti mezi velmi důležité konstrukční materiály. S jejich recyklací je to horší, zejména v případě, že polymer spojující vlákna není termoplast. Zvýšenou teplotou se rozloží a neroztaví. Skupina čínských chemiků z Washington State University a Čínské lesnické akademie přišla se zajímavým řešením pro kompozit uhlíková vlákna/epoxidová pryskyřice. Rozpouštějí ji v ethanolu za katalytického působení chloridu zinečnatého ZnCl2. Uhlíková vlákna zůstanou nedotčená, protože reakce dobře probíhá za teplot nižších než 200 oC po dobu několika hodin. Epoxidová pryskyřice přejde do roztoku jako směs oligomerů (krátkých molekul polymeru) s reaktivními skupinami. Po vyčištění je lze znovu použít pro přípravu epoxidové pryskyřice. Při obsahu do 15% nezhoršuje vlastnosti nového polymeru. Na obrázku vidíme chemickou strukturu bisfenol-A diglycidyl ether epoxidové pryskyřice, jednoho z mnoha epoxidových plastů.

Vlastislav Výprachtický 4.5.2017: Recyklace epoxidů je v podstatě možná za velmi nízkých teplot, kdy dojde ke zkřehnutí. / cryo teplotní podmínky zkapalněným plynem /. Pak lze hmotu rozdrtit na prášek a použít do plnidel a do jiných aplikací. Autor - Vlastislav Výprachtický.

5.5.2017: Poněkud nákladná metoda, navíc od sebe neoddělí polymer a uhlíkové vlákno. Vše zůstané smíchané v jedné drti.

Vlastislav Výprachtický 21.5.2017: Re - Ekonomické srovnání recyklace jste asi neprovedl, takže tvrzení o nákladnosti návrhu metody nelze přijmout. Uhlíková vlákna ve speciálních tmelech mohou být vítaná. Označuji oponenturu emblémem frost.

22.5.2017: Ekonomické srovnání jste neudělal ani vy, jinak bystě těžko mohl hájit energeticky tak náročnou metodu, jako je velkoobjemové chlazení na minimálně desítky stupňů pod nulou. Pokud jste ho udělal, seznamte nás s výsledky :-). Navíc chlazením a drcením nezískáte uhlíková vlákna, ale prach, vhodný nanejvýš jako plnidlo. Popsaná metoda izoluje použitelná uhlíková vlákna a chemikálie vhodné pro další výrobu. Chlazení a drcení bych si proto nikdy nevybral.

 
Odeslat komentář k článku "Recyklace epoxidů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Recyklace epoxidů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace