Regulace mechanické tenze vinkulinu

5.8.2010

Mechanické síly mají zásadní význam ve vývojových, fyziologických a patologických procesech. Pochopení přenosu sil v subcelulárních strukturách bylo však až dosud velmi obtížné. Nyní vyvinula skupina amerických vědců biosensor na měření sil ve specifických proteinech s citlivostí několika piconewtonů. Byl použit pro měření vinkulinu, který spojuje integriny s aktinovými vlákny. Ukázalo se, že tenze na vinkulinu v stabilních ohniskových adhezích (FA) je okolo 2,5 pN a že přitažení vinkulinu k FA je regulováno odděleně od přenosu síly přes vinkulin. Nejvyšší tenze na vinkulinu nastává při uspořádání adheze a jejího zvýšení. Vinkulin je nutný i pro stabilizaci adheze pod vlivem síly. Je zřejmé, že přísun vinkulinu a přenos síly lze kontrolovat odděleně.

Odeslat komentář k článku "Regulace mechanické tenze vinkulinu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Regulace mechanické tenze vinkulinu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace