Rentgenování palimpsestu

26.3.2018
Citace:
https://www6.slac.stanford.edu/facilities/ssrl
Zdroj
Přepsaný spisek lékaře Galéna, foto SLAC National Accelerator Laboratory.

Vyškrabanou a přepsanou knihu řeckého lékaře Galénos z Pergama (129 - 216? po Kr.) patří mezi nejznámější starověké lékaře.Galéna? přečetl po tisíci letech mezinárodní expertní tým pomocí synchrotronového záření z Stanford Synchrotron Radiation Lightsource. Do syrštiny přeložený spisek „O směsích a působení jednoduchých přípravků“ ze 6.století využili mniši v 11.století jako zdroj drahého pergamenu (viz obr., SLAC National Accelerator Laboratory). Původní text vyškrábali a přepsali církevními písněmi, v tomto případě kolmo na původní řádky. Ve středověku šlo o celkem běžnou praxi. Pergamen či papyrus s odstraněným původním textem, který nahradil nový, nazýváme palimpsest.

Skenování jednotlivých listů svazku, foto  SLAC National Accelerator Laboratory.Přečíst původní text se podařilo s pomocí rentgenového synchrotronového záření ze zmíněného zářízení na Stanford University. Synchrotronové záření neboli magnetické brzdné záření vyzařují elektrony kroužící relativistickými rychlostmi v magnetickém poli. Svazek bylo nutné předtím citlivě rozebrat a jednotlivé listy umístit na speciální podložky. Skenování každého z nich zabralo zhruba deset hodin (viz obr., SLAC National Accelerator Laboratory). Projekt komentuje Kristen St. John, hlavní konzervátor Stanfordské univerzitní knihovny: “Pro mě jako konzervátora jde o zajímavou příležitost pracovat s naprosto jinými analytickými metodami, než které standardně používáme při naší každodenní práci. Pomáhá nám to poznat možnosti našeho oboru a lépe porozumět materiálům, s nimiž pracujeme.“

Franta Flinta 29.3.2018: A proč nastačí normální rentgen?

31.3.2018:Synchrotronové záření je velmi intenzivní a stabilní, snadno můžeme nastavit jeho vlnovou délku a soustředit ho do malé plochy, takže obraz je ostřejší. Další výhodou je polarizace možnost nastavení délky pulzu.

 
Odeslat komentář k článku "Rentgenování palimpsestu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rentgenování palimpsestu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace