Rentgenování vlny

8.7.2015
Šíření vlny v krystalu diamantu, foto Andreas Schropp  et al., Imaging Shock Waves in Diamond with Both High Temporal and Spatial Resolution at an XFEL, Scientific Reports 5, Article number: 11089 (2015) doi:10.1038/srep11089,  Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Dynamiku pohybu vlny krystalem diamantu nasnímal pomocí pokročilé techniky rentgenového zobrazování v atomárních rozměrech Andreas Schropp z laboratoře prof.Christiana G. Schroera z německého výzkumného ústavu Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) spolu s mezinárodním týmem fyziků z Německa, Velké Británie, Austrálie a Spojených států. Výsledek jejich práce si můžeme prohlédnout na obrázku (foto Andreas Schropp et al., Imaging Shock Waves in Diamond with Both High Temporal and Spatial Resolution at an XFEL, Scientific Reports 5, Article number: 11089 (2015) doi:10.1038/srep11089). Vlnu vyvolali intenzivním laserovým pulsem. Vlnové délky rentgenových paprsků jsou porovnatelné se vzdálenostmi mezi atomy v molekulách, takže s jejich pomocí lze získat řadu informací o struktuře mnoha látek. Jde o velmi rozšířenou techniku, který se rozvíjí již přes sto let. Jak ukazují provedené experimenty, lze ji využít i ke sledování dynamických dočasných změn v meziatomových vzdálenostech.

Video pohybu vlny krystalem diamantu si můžeme prohlédnout zde(Andreas Schropp et al., Imaging Shock Waves in Diamond with Both High Temporal and Spatial Resolution at an XFEL, Scientific Reports 5, Article number: 11089 (2015) doi:10.1038/srep11089).

 
Odeslat komentář k článku "Rentgenování vlny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rentgenování vlny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace