Rentgenové video

8.2.2016
Pilous černý (Sitophilus granarius) z čeledi nosatcovitých (Curculionidae), foto Sarefo, CC-BY-SA-2.5 , via Wikimedia Commons.

Rentgenová tomografie je zobrazovací metoda, která umožňuje vytvořit třírozměrné zobrazení nitra pacienta či jiného zkoumaného objektu. Je stará desítky let a stále má své platné místo mezi vyšetřovacími metodami, byť v některých ohledech ji můžeme mít již za překonanou. Novou krev do žil ji možná vlijí experimenty Tomyho dos Santose Rola, Alexeye Ershova, Thomase van de Kampa a Tilo Baumbacha z Karlsruher Institute für Technologie. Podařilo se jim celý proces zobrazování zrychlit takovým způsobem, že lze sledovat třírozměrné struktury v pohybu. Svou metodu testovali zejména na pilousu černém (Sitophilus granarius) z čeledi brouků nosatcovitých (Curculionidae), kterého si můžeme prohlédnout na obrázku (foto Sarefo, CC-BY-SA-2.5, via Wikimedia Commons). Rekonstrukci pohybu jeho komplexního kloubu ve 3D shlédneme na tomto videu (Tomy dos Santos Rolo et al., In vivo X-ray cine-tomography for tracking morphological dynamics, PNAS, vol. 111 no. 11, 3921–3926, doi: 10.1073/pnas.1308650111).

 
Odeslat komentář k článku "Rentgenové video "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rentgenové video " e-mailem

Diskuse/Aktualizace