Řízení genů vypínačem

19.1.2017
Chemická struktura pyocyaninu.

Společně regulovanou skupinu genů (regulon), zvanou SoxRS, lze v bakterii Escherichia coli řídit pomocí vnější elektrody. Jde o skupinu genů, která odpovídá zejména za detoxifikaci buňky. Spouští ji oxidativní stres. Tým Williama E.Bentleyho z University of Maryland spolu s kolegy z National Institutes of Health ho vyvolali prostřednictvím jinak toxické molekuly pyocyaninu (struktura viz obr.), která oxiduje klastr Fe2S2 v bílkovině SoxR, čímž spustili činnost zmíněného regulonu. V chodu ho udržovali pomocí hexakyanoželezitanového aniontu [Fe(CN)6]3-. Ten získávali běžnou elektrochemickou reakcí na elektrodě oxidací z hexakyanoželeznatanového aniontu [Fe(CN)6]4-. Jde nepochybně o zajímavou metodu, avšak s velmi omezenými možnostmi užití. Regulaci genů ovlivňujeme napodobením oxidativního stresu. Geny, které s reakcí na něj nemají nic společného, takto ovlivnit nelze.

 
Odeslat komentář k článku "Řízení genů vypínačem "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Řízení genů vypínačem " e-mailem

Diskuse/Aktualizace