Riziko melanomu je větší u zrzavých jedinců

11.12.2012

Jedinci s červenavými vlasy, bledou pletí a neschopností se opálit často obsahují polymorfismus genu, který kóduje receptor melanokortinu 1 (MCR1), snižujícího schopnost stimulovat tvorbu černohnědého pigmentu eumelaninu z oranžového feomelaninu. Bylo prokázáno, že inaktivace genu Mc1r v myších podporuje výskyt melanomu v přítomnosti BRAFV600E, běžného onkoproteinu melanomu, nezávisle na vystavení ultrafialovému záření. Zdá se, že syntéza feomelaninu jako taková podporuje vznik melanomu spojený se vzrůstem oxidativního poškození. Další ochranné strategie budou tedy užitečné vedle ochrany proti slunečnímu záření.

Odeslat komentář k článku "Riziko melanomu je větší u zrzavých jedinců "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Riziko melanomu je větší u zrzavých jedinců " e-mailem

Diskuse/Aktualizace