Ropa z odpadu

3.11.2016
Linka na zpracování čistírenských kalů, foto Genifuel Corporation.

Utažská společnost Genifuel Corporation připravuje v Britské Kolumbii výstavbu provozu na zpracování kalu z komunálních čističek odpadních vod. Za tlaku 20,7 MPa a teploty 350 oC z nich vzniká směs uhlovodíků svým složením blízká surové ropě. Na obrázku vidíme příslušnou provozní linku (foto Genifuel Corporation). Zpracování kalu dlouho bránil vysokým obsah vody v něm. Vědci z Pacific Northwest National Laboratory tento problém vyřešili tak, že vodu využili jako surovinu. Chemicky jde o rozklad nejrůznějších organických látek z čistírenských kalů pomocí vody za vysoké teploty a tlaku. Během reakce se vznikající ve vodě nerozpustné uhlovodíky samovolně oddělí od zbývající vodné fáze. Z tělesných odpadů jednoho člověka za rok lze získat až 11 litrů surové ropy. Otázkou zůstává cena. Jde o energeticky náročnou reakci, protože vyžaduje vysokou teplotu i tlak. Nabízí se přímé využití sluneční energie k ohřevu, což by jistě výsledné produkty zlevnilo.

Význam nové technologie recyklace čistírenských kalů zvyšuje zjištění vědců z University of California v Irvine pod vedením Diega Rosse. Z čističek komunálních odpadních vod uniká do atmosféry nezanedbatelné množství skleníkového plynu oxidu uhličitého. Při úvahách o budoucím vývoji klimatu neberou klimatologové tento CO2 v úvahu, protože předpokládají, že nevzniká z fosilních zdrojů. Nicméně práce Rossova týmu ukázala, že až 28% tohoto oxidu uhličitého je fosilního původu, a to z nejrůznějších mýdel, saponatů a pracích prášků vyrobených z ropy.

 
Odeslat komentář k článku "Ropa z odpadu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ropa z odpadu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace