Rostlinná spolupráce

16.4.2016
Pokusy v univerzitním skleníku, foto Curyšská univerita.

Interakce mezi dospělými stromy v lese je zřejmě komplexnější než pouhá soutěž o zdroje, jak jsme se doposud domnívali. Jak ukázaly výzkumy Tamira Kleina s Christianem Körnerem z Basilejské univerzity a Rolfa T. W. Siegwolfa z Paul Scherrer Institut ve švýcarském Villigenu, vyměňují si mezi sebou i organické sloučeniny, které vytvořily pomocí fotosyntézy. Zprostředkovávají to houby žijící symbioticky s jejich kořeny. Tuto symbiózu nazýváme mykorhiza. Experimenty Pascala A. Niklause a jeho kolegů z Curyšské univerzity ukázaly, že taková kooperace se vyskytuje i u jiných vyšších rostlin. Pomocí radioaktivního uhlíku 14C a fosforu 33P prokázali vzájemnou výměnu sloučenin s těmito atomy mezi jednotlivými rostlinami. Na obrázku vidíme Niklausovy pokusné rostliny v univerzitním skleníku (foto Curyšská univerzita).

 
Odeslat komentář k článku "Rostlinná spolupráce "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rostlinná spolupráce " e-mailem

Diskuse/Aktualizace