Rozdíly v hemolymfě u včelích kast

13.5.2007
Včela medonosná (Apis mellifica): 1 – trubec, 2 – královna, 3 – dělnice. V levé části jsou znázorněny jejich nohy ve větším zvětšení: a – košíček, b – kartáček pro sběr pylu. Obrázek převzat z Brehmova života zvířat, díl I., vydáno Nakladatelstvím J.Otto, společnost s r.o. v Praze, 1929.

Včela medonosná je jedinečným partnerem v zemědělství po celém světě, a to jak pro tvorbu medu tak pro opylování různých rostlin. Její populace lze rozdělit do několika tříd či kast, totiž královny, dělnice a trubce. Každá kasta má specifické energetické a metabolické požadavky a liší se i v citlivosti k patogenům. Hemolymfa, obdoba krve u členovců, jednak rozděluje metabolity po včelím těle, jednak obsahuje složky vrozeného imunitního systému. Nedávné studie založené na proteomice ukázaly, že ve složení hemolymfy existují ohromné rozdíly mezi příslušníky různých kast. Složení proteinů se významně lišilo v larválním a dospělém stadiu , mezi dělnicemi a trubci a ovšem mezi dělnicemi a královnou.

Legenda k obrázku: Včela medonosná (Apis mellifica): 1 – trubec, 2 – královna, 3 – dělnice. V levé části jsou znázorněny jejich nohy ve větším zvětšení: a – košíček, b – kartáček pro sběr pylu. Obrázek převzat z Brehmova života zvířat, díl I., vydáno Nakladatelstvím J.Otto, společnost s r.o. v Praze, 1929.

10.5.2017: Zásadní rozdíly mezi včelí královnou a dělnicí existují i v bakteriích žijících v trávicí trubici, tzv. mikrobiomu. Podle biologů z Indiana University, kteří pomocí sekvenování genomu bakterií odlišnosti odhalili, je způsobují rozdíly v čistotě prostředí, v němž žijí včely-dělnice a královna.

Odeslat komentář k článku "Rozdíly v hemolymfě u včelích kast "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rozdíly v hemolymfě u včelích kast " e-mailem

Diskuse/Aktualizace