Rozlišení DNA

24.4.2015
dusíkaté báze adenin (nahoře) a N6methyladenin (dole), součásti DNA

jednovaječných dvojčat pro kriminalistické účely zvládl Dr.Graham Williams se svou výzkumnou skupinou forenzní genetiky z britské University of Huddersfield. Pořadí nukleotidů je u jednovaječných dvojčat totožné, takže standardní metody molekulární genetiky selhávají. Doposud to bylo možné jen na základě identifikace nových mutací, které vznikly za života jednovaječných sourozenců. Při tom je nutné prohlédnout nesmírně rozsáhlé úseky jejich deoxyribonukleové kyseliny, což analýzu prodražuje a protahuje. Williamsova metoda vychází z přesného určení teploty, kdy se dvoušroubovice DNA rozpadá na jednotlivé řetězce. S rostoucí methylací klesá. Methylací rozumíme navázání methylové skupiny -CH3 na dusíkaté báze nukleové kyseliny (viz obr.), a to z vnější strany dvoušroubovice. Tímto způsobem organizmy regulují genovou expresi během svého života, čímž zabudují do svého genomu získané vlastnosti. Čím budou jednovaječná dvojčata starší, tím rozdílnější bude vliv prostředí na ně a tím odlišnější bude methylace jejich DNA.

akademon.cz 5.6.2006: Co je to epigenomika

akademon.cz 27.12.2009: Methylace DNA

akademon.cz 21.8.2010: Methylace prodlužuje život

akademon.cz 6.8.2012: Methylace DNA reguluje paměť

 
Odeslat komentář k článku "Rozlišení DNA "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rozlišení DNA " e-mailem

Diskuse/Aktualizace