Rozlousknutá CAPTCHA

6.11.2012
Příklad obrázku CAPTCHA s textem RALLYING.

Každý z nás už jistě na internetu musel překonat obrázek CAPTCHA, což je test, který se používá pro odlišení skutečných uživatelů a robotů. Při luštění písmen na některých obrázcích jsem měl dle své úspěšnosti pocit, jestli já sám nejsem spíše robot. Hlavní problém vyvstává jinde. Rozluštění obrázku je možné si za levný peníz zadat online. Nepřečte je místo vás sofistikovaný software, ale gramotná levná pracovní síla. V praxi to vypadá tak, že ve velké místnosti sedí za monitory zpravidla indičtí pracovníci, kteří luští obrázky jeden za druhým, jak jim přicházejí. Požadavek bez problémů může zaslat i robot.

CAPTCHA je zkratka z „completely automated public Turing test to tell computers and humans apart“, česky „plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů a lidí“. Jinou variantou je zkratka z „CAPTure CHAracters“, česky „přečti písmena“. Při testu se zobrazí obrázek s deformovaným textem. Uživatel ho má správně přepsat do příslušného vstupního pole. Je založen na tom, že člověk na rozdíl od robota dokáže zpravidla správně rozpoznat i deformované znaky. Používá se na webu, pokud potřebujeme odlišit lidské uživatele od robotů, např. při registraci nebo vkládání komentářů. Turingův test, pojmenovaný po svém tvůrci Alanu Turingovi, má rozpoznat umělou a přirozenou inteligenci na základě komunikace s člověkem. Pokud člověk z obsahu nerozpozná, s kým komunikuje, umělá inteligence splnila Turingův test. Z tohoto pohledu je CAPTCHA velmi jednoduchým Turingovým testem.

Pavel Koblich Dvořák 10.11.2012: CAPTCHA je ve skutečnosti reverzní Turingův test (stroj poznává zda se jedná o člověka nebo robota). Pro zajímavost stojí zmínit, že se ještě nepodařilo vyvinout umělou inteligenci, které by prošla Turingovým testem.

 
Odeslat komentář k článku "Rozlousknutá CAPTCHA "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rozlousknutá CAPTCHA " e-mailem

Diskuse/Aktualizace