Rozluštit disk z Faistu

28.10.2014
Disk z Faistu, nahoře strana A, dole strana B, foto Wikimedia Commons CC BY 1.0

se podařilo po šestiletém úsilí Dr.Garethu Owensovi z krétského Technologického vzdělávacího ústavu. Jde o modlitbu k minojské bohyni plodnosti. Vypálený jílový disk o průměru 15 cm nalezl roku 1908 italský archeolog Luigi Pernier při vykopávkách v minojském paláci v krétském Faistu. Na obou jeho stranách je ve spirálách otištěno 241 značek ze 45 jedinečných symbolů. Disk vznikl nejspíše ve střední nebo pozdní době minojské před 4.000 lety. Obě jeho strany vidíme na obrázku (foto Wikimedia Commons CC BY 1.0), stranu A nahoře, stranu B dole. Výslovnost jednotlivých symbolů si můžeme poslechnout zde.

Jiří Matějka 29.10.2014: Jsem přesvědčen, že překlad od Ing. Kováře z Přerova je mnohem přesvědčivější a srozumitelnéjší, než od Garethy. Tady je kompletní překlad od Ing. Kováře: http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2011010001

Tomáš Hrubý 29.3.2016: Překlad Ing. Kováře je mnohem přesnější a dokonalejší, ukazuje písmo psané ve formě starého slovanského jazyka. Jsem si jist, že kdyby s tímto překladem přišel Owens stalo by se to objevem století. Nyní když na něco takového přišel jakýsi Čech z Přerova, který nedokáže takový objev zpopularizovat, tak o této verzi prakticky nikdo neví. Je to opravdu velká škoda, bohužel.

30.3.2016: Těžko hodnotit překlad disku z Faistu ing.Kováře, když neprošel odbornou oponenturou a nebyl publikován v žádném vědeckém časopise. Mně na rozdíl od Vás přijde velmi amatérský a nepřesvědčivý. Co mu chybí není popularizace, ale standardní vědecký postup.

František Baďura 6.6.2016: Já bych podotkl dvě věci. V prvé řadě bylo již dříve bezpečně prokázáno, že vzhledem ke krátkosti textu je nemožné potvrdit ani vyvrátit správnost či nesprávnost jakéhokoliv pokusu o výklad. I kdyby byl Kovářův návrh nakrásně správný, dokud nebude nalezena bilingva či podstatně větší množství textů, jde jen o hypotézu. Za druhé je třeba namítnout, že Kovářův pokus nemá absolutně nic společného s vědeckou prací, a to ani formálně (což by nebyl takový problém), ani obsahově (což je problém zásadní). Určitě je zcela nepolíben jazykovědou, protože "jazyk", který "objevuje", je jen snůžkou náhodilých a velmi vágních podobností s izolovanými slovy ze srbochorvatštiny a jiných slovanských jazyků. Ten pán ignoruje vše, co víme o praslovanštině a praindoevropštině. Proti amatérským pokusům a priori nic nemám, protože jsem viděl velmi kvalitní amatérské práce (netýkaly ovšem se tohoto artefaktu) vykazující hluboké znalosti lingvistiky a kryptologie, o něž se erudovaně opíraly, ale Ing. Kovář takovými znalostmi zjevně nedisponuje. Je zřejmé, že jediným "jazykovědným" pramenem je pro něj Horákovo "O Slovanech úplně jinak", což je sice zábavné čtení na hranici fantasy a mizerné science-fiction (mizerné, protože toho "science-" je tam velmi poskrovnu), jenže člověk se musí ptát: když pan autor není schopen načíst alespoň základní jazykovědnou literaturu, jak může očekávat, že ho kdokoliv bude ochoten brát byť jen trochu vážně? Já jsem si tu práci dal a přečetl výklad. Je to (podle mě - abych někomu něco nedejbože nevnucoval) naprostá slátanina.

 
Odeslat komentář k článku "Rozluštit disk z Faistu "



Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rozluštit disk z Faistu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace